Dofinansowanie do zakupu mieszkania

typy dofinansowań do zakupu mieszkania

Dla wielu wynajem mieszkania to jedynie etap, po którym chcą przejść do zakupu wymarzonego własnego kąta, głównie z rynku pierwotnego. Na drodze do realizacji celu stoi jednak wiele przeszkód, którym niełatwo stawić czoła. Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi Polacy? Kiedy osiągalne jest dofinansowanie wkładu własnego i jak jeszcze może wyglądać nabycie pierwszego mieszkania? Sprawdzamy wszystkie dostępne rozwiązania.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Biorąc pod uwagę rażące dysproporcje pomiędzy możliwościami majątkowymi a cenami nieruchomości, nic dziwnego, że przy zakupie mieszkania istotna grupa Polaków sięga po kredyt. Poza koniecznością spełnienia wyśrubowanych warunków, innym kluczowym wymogiem jest też wniesienie odpowiedniej wysokości wkładu własnego. Obecnie rekomenduje się, aby wynosił on co najmniej 20% wartości transakcyjnej nieruchomości, co już samo w sobie jest bardzo dużym wydatkiem. Często okazuje się, że marzenia o własnych czterech kątach krzyżuje właśnie brak możliwości zgromadzenia odpowiedniej wysokości wpłaty do kredytu. Teoretycznie, odpowiedzią na taki problem jest rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, czyli dofinansowanie zakupu mieszkania.

Uruchomiono go relatywnie niedawno, bo 27 maja 2022 roku. Głównym założeniem było umożliwienie pozyskania kredytu na zakup mieszkania bez konieczności wniesienia omawianego 20-procentowego wkładu własnego. Komercyjne banki miały docelowo być pośrednikiem, z gwarancją pokrycia wkładu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wstępnie gotowość do wprowadzenia takiego produktu w swojej ofercie zadeklarowało 8 banków, jednak do sierpnia 2022 zdecydowały się na to tylko 2 z nich. Program m.in. dofinansowania wkładu własnego zanotował falstart, głównie ze względu na wzrosty stóp procentowych, a także dynamicznie zmieniające się ceny na rynku nieruchomości.

W rezultacie, w październiku 2022 weszły w życie zmiany w „Mieszkaniu bez wkładu własnego”. Podniesiono limit ceny za metr kwadratowy, a także uwzględniono w grupie odbiorców osoby, które zgromadziły 20% wkładu własnego na kredyt. Dopłaty miałyby ich obejmować po powiększeniu się rodziny – w przypadku drugiego dziecka byłoby to 20 tys. złotych spłaty, a trzeciego i kolejnego – 60 tys. Nadano też priorytet kredytom ze stałym oprocentowaniem. Pozostałe wymagania związane z dofinansowaniem wkładu własnego nie uległy zmianie. Rządowy program skierowany jest głównie do rodzin z dziećmi. Ponadto, mieszkanie nie może być większe niż 50 m², gdy dzieci jest dwoje oraz: 75 m², gdy dzieci jest troje lub 90 m², gdy dzieci jest czworo.

Dopłata do kredytu hipotecznego

Poza programami oferującymi szeroko rozumiane wsparcie dla osób, które dopiero planują lub są w trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny, warto pamiętać też o dotychczasowych kredytobiorcach. W dobie trudnej sytuacji gospodarczej, którą między 2020 a 2022 rokiem poważnie wstrząsnęło wiele czynników, sytuacja finansowa tysięcy konsumentów pogorszyła się. Dla posiadaczy kredytów hipotecznych smutnymi wieściami było m.in. drastyczne podnoszenie stóp procentowych w 2022 roku i szalejąca inflacja. To głównie dla takich osób przewidziana jest dopłata do kredytu hipotecznego, także tego na np. budowę domu jednorodzinnego.

  • Polegać może ona np. na dofinansowaniu spłaty rat kredytu. Wynieść może ono do 2000 złotych miesięcznie przez 3 lata, będąc zwrotną pożyczką pochodzącą z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
  • Drugą grupą potencjalnych beneficjentów dopłat do kredytu hipotecznego są osoby, które skorzystały z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Jest to grupa rodzin, w których pojawiło się drugie lub następne dziecko. Z tego tytułu, za drugie dziecko mogą uzyskać umorzenie 20 tysięcy złotych kredytu, a od trzeciego i kolejnego dziecka – nawet 60 tysięcy za każde z dzieci. Umorzenie jest bezzwrotne.

Dofinansowanie mieszkania MOPS

Nie tylko kredyt hipoteczny jest zagadnieniem wokół rynku mieszkaniowego w Polsce, który potrafi spędzać sen z powiek. Programy pomocowe skierowane są także do osób, które mają trudności z pokryciem opłat za użytkowanie bieżącego lokalu mieszkalnego. Wówczas mogą one ubiegać się o skorzystanie z tzw. dodatku mieszkaniowego, którego zasady przyznawania ostatni raz uległy zmianie 1 lipca 2021 roku.

  • W ten sposób, kryterium dochodowe do przyznania ulgi określane jest wobec wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Określana jest ona w dniu złożenia wniosku, odchodząc od wcześniejszego sposobu polegającego na odnoszeniu się do wysokości najniższej emerytury.
  • Dodatek mieszkaniowy przysługuje zarówno najemcom lub podnajemcom lokali, jak i m.in. osobom ze spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego. Nie wypłaca się go z kolei tym, którzy znajdują się w zakładzie karnym, szkole, szkole wojskowej, zakładzie poprawczym czy domu pomocy społecznej.
  • Przyznanie dodatku mieszkaniowego oparte jest też o tzw. kryterium metrażowe. Prawo do świadczenia obowiązuje, gdy m.in. powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonego dla danej liczby osób metrażu. Dla 1 osoby jest to 35 m2.

Mieszkanie dla rozwoju

Poza programami, których kształt, przyznawanie i wypłata odbywają się na szczeblu centralnym oraz rządowym, nie brakuje też tych o bardziej samorządowym, lokalnym wymiarze. Do tego grona należy program „Mieszkanie dla rozwoju”, który zakłada wspieranie rozwoju mieszkalnictwa oraz lokalnych społeczności w samorządach. Rząd razem z władzami lokalnymi ma zwiększać zasoby mieszkaniowe gmin. W ten sposób, ma on tworzyć alternatywę dla zakupu mieszkań z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na taką formę finansowanie zakupu mieszkania, mają mieć możliwość skorzystania z mieszkań czynszowych. Mieszkanie dla rozwoju skierowane jest przede wszystkim do młodych rodzin i osób zaczynających karierę zawodową, jak i tych o skromniejszych dochodach i bez zdolności kredytowej.


Zobacz: Kredyt dla młodych małżeństw


Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Na podstawie ustawy z 9 października 2015 roku powołany został Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który zakłada kompleksową pomoc dla osób posiadających zobowiązania hipoteczne. W obliczu pogorszenia się sytuacji finansowej, regulowanie długoterminowych kredytów na wysokie kwoty może okazać się dużym problemem. O równie trudniej sytuacji możemy mówić też wobec osób, które dokonały sprzedaży nieruchomości objętej kredytem, ale uzyskana kwota nie pozwoliła na pokrycie w pełni zobowiązania. Ratunkiem w opisanych sytuacjach ma być pomoc w ramach rządowego środka pomocowego. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców tworzą wpłaty kredytodawców, dzięki którym po zawnioskowaniu i uzyskaniu wsparcia można liczyć na wsparcie do 2 tysięcy złotych miesięcznie przez maksymalnie 3 lata. Środki nie trafiają prosto do zainteresowanego – Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca je do banku, w którym spłaca się kredyt hipoteczny.

Aby otrzymać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, trzeba spełnić jedno z rozbudowanej listy kryteriów.

  • W dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców musi posiadać status osoby bezrobotnej.
  • Koszty obsługi kredytu o osoby go spłacającej przekraczają 50% dochodów danego gospodarstwa domowego.

Warto też zarysować komu definitywnie wsparcie z funduszu nie przysługuje i po złożeniu wniosku o pomoc spotka się on z odpowiedzią negatywną.

  • Do utraty zatrudnienia u co najmniej jednego z kredytobiorców doszło z własnej winy.
  • Umowa o kredyt hipoteczny została wypowiedziana przed złożeniem wniosku do FWK.

Mieszkanie na Start

Poza dopłatami do wkładu własnego, jednym z najważniejszych systemów wsparcia na rynku nieruchomości było wprowadzenie z początkiem 2019 roku programu „Mieszkanie na Start”. Jego głównym założeniem jest bezzwrotne wsparcie dla osób fizycznych, które wynajmują mieszkanie w nowym budownictwie lub po rewitalizacji i pochłania to istotną część ich dochodów. Rządowy system wsparcia zakłada pokrywanie części czynszu bez kryterium wiekowego: pomoc może być udzielona zarówno osobom rozpoczynającym przygodę z rynkiem pracy, młodym małżeństwom, a także niepełnosprawnym i seniorom.

Aby skorzystać z programu „Mieszkanie na Start”, konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz posiadanie tytułu najmu do danego mieszkania. Spełnić trzeba też kryterium dochodowe, które zakłada uzyskiwanie na tyle niskich zarobków, które utrudniają samodzielny najem lub zakup mieszkania. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może być mniejsza niż 20m2 dla jednoosobowych gospodarstw domowych, a w przypadku każdego innego domownika dolicza się kolejne 15 metrów kwadratowych. W przypadku czteroosobowej rodziny będzie to zatem minimum 80 metrów kwadratowych. Wniosek o objęcie programem można złożyć w stosownym urzędzie gminy, a wypłaty mogą być realizowane łącznie nie dłużej niż przez 15 lat.


Zobacz także: Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?


5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz