Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci

Odejście bliskiej osoby to nie tylko przeżycia związane ze stratą, ale i koszty. Swoją cenę ma nie tylko zorganizowanie pogrzebu, miejsca pochówku i wykupienie płyty nagrobkowej, ale i kwestia ewentualnych zobowiązań zmarłego. Często zdarza się bowiem, że miał on długi. Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Za życia, bliskie osoby często skrywają przed innymi wiele sekretów. Tyczy się to także kwestii finansowych, w których przypadku zatajane są przez lata np. kredyty, pożyczki pozabankowe, długi, niezapłacone faktury itd. mogą być sporym problemem także po śmierci konsumenta. Tyczy się to jego potencjalnych spadkobierców, a w szczególności – małżonka lub małżonki.

Zobowiązania – co się dzieje z nimi po śmierci?

Pierw warto wiedzieć o tym, co dzieje się z nieuregulowanymi zobowiązaniami osoby, która umrze. Przede wszystkim, śmierć nie oznacza dla banku, że obowiązek spłaty pozostałych należności kredytu ulega przedawnieniu.

Co ciekawsze, prawo bankowe regulujące zakres działania banków, nie określa co się dzieje we wspomnianych sytuacjach. Z pomocą przychodzi tutaj kodeks cywilny.

Pierwsza kwestia to testament. Jeżeli zmarły pozostawił go po sobie, to kwestia dziedziczenia wraz z dziedziczeniem długów leży w gestii spadkobierców określonych w spadku. Jeśli testamentu nie pozostawiono, wówczas pod uwagę bierze się tzw. dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczenie testamentowe a dziedziczenie ustawowe – różnice

Dziedziczenie to inaczej nabywanie po zmarłej osobie obowiązków do danego majątku. Zarówno w przypadku testamentu, jak i dziedziczenia ustawowego, dziedziczącym może zarówno rodzina, jak i małżonek/małżonka. W testamencie konkretne osoby wskazuje sam sporządzający testament, np. przydzielając działkę swojemu potomkowi, a żonie samochód.

Co ważne, zapisy testamentu mają pierwszeństwo nad zapisami kodeksu cywilnego, który jak wspomniano wcześniej – reguluje działanie dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie ustawowe – zasady

W myśl art. 931 kodeksu cywilnego, przewidziana jest tzw. kolejność dziedziczenia. Jest to grono krewnych, które w odpowiedniej kolejności otrzymuje odpowiednie części spadku. Dzieli się to na pięć odrębnych grup.

 1. Pierwsze są dzieci i małżonek (mąż/żona). Otrzymują majątek po równo, choć w przypadku małżonka określone jest zastrzeżenie – jego część nie może być mniejsza od 1/4 całego spadku.
 2. Jeśli zmarły nie miał dzieci, spadek jest dzielony po równo między małżonka (połowa spadku), obu rodziców oraz  ewentualnych braci i sióstr.
 3. Jeżeli rodzice zmarłego już nie żyją i nie posiadał on rodzeństwa, wówczas cały majątek przypada jego żonie.
 4. Zmarły nie miał dzieci i małżonka – spadek przypada po równo rodzicom, rodzeństwu i jego zstępnym.
 5. Jeśli zmarły nie miał małżonka, rodzice nie żyją i nie ma najbliższych krewnych – spadek przypada na mocy ustawy gminie. Gdy nie miał on określonego miejsca pobytu w kraju, wówczas spadek staje się własnością Skarbu Państwa.

Warto wspomnieć, że małżonek jest włączony do dziedziczenia tylko wtedy, jeśli wcześniej rozwiódł się i sąd zarządził jednocześnie odebranie mu prawa do dziedziczenia. Ma to miejsce najczęściej w przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie.

Jeśli rozwód miał inny charakter i sąd nie decydował o sprawach majątkowych – wówczas, małżonek ma pełne prawo ubiegać się o cały spadek lub jego część w myśl zapisów kodeksu cywilnego.

Jakie zasady muszą być spełnione, aby testament był ważny?

W przypadku testamentu, jego podstawową zasadą jest zasada ważności. Przede wszystkim, osoba spisująca testament musi mieć w momencie tworzenia go zdolność do czynności prawnych. Ponadto, musi to robić samodzielnie w swoim imieniu – nie jest dopuszczalne tworzenie testamentów wspólnych, np. męża i małżonki.

Dokument musi zawierać miejsce, datę i podpis, co najlepiej sporządzić w towarzystwie notariusza w kancelarii.

Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Obecnie istnieje możliwość tzw. przyjęcia spadku. Oznacza to, że żona, otrzymując na siebie daną część spadku lub jego całość, ma prawo do wglądu w jego pełen kształt. Jeśli zmarły przed śmiercią miał np. niespłacone długi, pożyczki, kredyty i faktury, to istnieją dwie możliwości.

 1. Pierwsza to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to przyjęcie aktywów i pasywów jedynie od wysokości wartości spadku, czyli zarówno elementów majątku, jak i zobowiązań i długów.
 2. Druga metoda to całkowite odrzucenie spadku i zrzeczenie się do niego zarówno wszelkich praw, jak i obowiązków. Wówczas jego zobowiązania przepadają na innych krewnych określonych w testamencie lub krewnych określonych ustawowo, w przypadku braku testamentu.

Na podjęcie dowolnych z dwóch powyższych decyzji każdy spadkobierca ma 6 miesięcy (pół roku) od dnia śmierci bliskiego. Niestety, jeśli zareaguje się później, spadek automatycznie przepada na małżonka i nie można już się jego zrzec.

Warto dodać, że w przypadku intercyzy lub braku wiedzy o długach męża, żona i tak w przypadku przyjęcia spadku przejmuje na swój poczet także jego długi i obowiązek spłaty np. kredytów i pożyczek.

Czytaj także:

Jak sprawdzić długi osoby zmarłej

3.9/5 - (7 votes)
Komentarze (1)
Zostaw komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Joanna
  Napisany
  31.10.2021, 06:10
  Joanna

  Dzień dobry Mam pytanie, jak wygląda kwestia zrzeczenia się spadku po ewentualnej śmierci męża. Spłacamy kredyt mieszkaniowy,ale wiem że mąż ma inne pożyczki na które nie wyraziłam zgody. Co będzie z mieszkaniem jeżeli zrzekna się spadku po jego śmierci. Dodam jeszcze że mamy dzieci