Czy kredyt na PESEL jest możliwy? Wyjaśniamy!

Czy kredyt ma pesel jest możliwy

Osoby, które chciałyby uzyskać finansowe wsparcie szybko i bez zbędnych formalności mogą zastanawiać się nad tym, czy mogą wziąć kredyt na PESEL. W ofercie niektórych instytucji pozabankowych znajdziemy wprawdzie taki produkt jak kredyt czy pożyczka na PESEL, nie znaczy to jednak, że do tego, by się o taki zastrzyk gotówki ubiegać, będziemy potrzebowali jedynie numeru PESEL. Zazwyczaj konieczne będą również dodatkowe dokumenty, w tym dowód osobisty.

PESEL to skrót od słów Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Składa się on z 11 cyfr, gdzie:

  • pierwsza i druga cyfra to „końcówka” naszego roku urodzenia;
  • trzecia i czwarta to miesiąc w którym się urodziliśmy;
  • kolejne cztery cyfry numeru PESEL to liczba porządkowa i płeć (ostatnia parzysta cyfra oznacza kobietę, nieparzysta – mężczyznę);
  • ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, służącą weryfikacji poprawności całego numeru PESEL.

Kredyt na PESEL – czym jest?

Chociaż ubieganie się o kredyt na PESEL charakteryzuje się uproszczoną procedurą weryfikacyjną, to jak już wspomnieliśmy, do samego rozpatrzenia wniosku, będzie konieczne podanie nie tylko numeru PESEL. Kredytodawca lub pożyczkodawca poprosi nas także o pozostawienie danych osobowych, podanie serii i numeru dowodu, adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji. Konieczne będzie także uzupełnienie informacji o osiąganych dochodach, choć w większości przypadków nie będziemy musieli ich udokumentować.

Do danych, o które najczęściej proszą firmy pożyczkowe, należy także liczba osób pozostających na naszym utrzymaniu, wskazanie swojego wykształcenia oraz formy zatrudnienia. Większość tych danych ma deklaratywny charakter. Nie znaczy to jednak, że mamy prawo wpisać nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym dane. Takie pozornie „niewinne kłamstwo” mające przybliżyć nas do otrzymania upragnionego wsparcia finansowego, może zostać potraktowane jako oszustwo kredytowe lub próba wyłudzenia kredytu. Tym, co jeszcze należy wskazać, ubiegając się o kredyt na pesel, jest także sposób wypłaty środków finansowych (jeśli zostaną nam przyznane) i podanie numeru rachunku bankowego.

Czy można wziąć kredyt na PESEL?

Kwestia dotycząca tego, czy można wziąć kredyt na pesel, powinna interesować także osoby, które zgubiły lub utraciły swój dokument tożsamości. Sam PESEL to zdecydowanie za mało, by na tej podstawie otrzymać kredyt lub pożyczkę. Jednak oszust będąc w posiadaniu czyjegoś dowodu osobistego, może próbować wyłudzić kredyt na dane innej osoby. Nie znaczy to jeszcze, że jeśli ktoś zna nasz PESEL, to będzie mógł ubiegać się o kredyt lub pożyczkę. Wprawdzie instytucje pożyczkowe starają się ograniczyć wszystkie formalności do niezbędnego minimum, ale i tak zweryfikują tożsamość potencjalnego klienta. Do wypełnienia wniosku o pożyczkę, konieczny będzie nie tylko numer PESEL, lecz także dowód osobisty, wraz z serią i numerem tego dokumentu.

Większość firm pożyczkowych, chcąc mieć pewność, że nikt się pod nas nie podszywa, poprosi nas również o wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Taki przelew dotyczy niewielkiej kwoty (od 1 gr do 1 zł). Pożyczkodawca zwróci nam ją po potwierdzeniu naszej tożsamości. Warto podkreślić, że chociaż pożyczki udzielane poza sektorem pozabankowym, charakteryzują się dużą przyznawalnością, to instytucje pożyczkowe dbają o bezpieczeństwo swoich klientów. Służy temu nie tylko wspomniany już przelew weryfikacyjny, lecz także sprawdzenie przyszłych pożyczkobiorców w bazach dłużników.

Kredyt na numer dowodu – czy istnieje?

Wiemy już, że będąc w posiadaniu jedynie czyjegoś numeru PESEL ani kredytu, ani pożyczki nie otrzymamy. Sytuacja jest nieco trudniejsza wówczas, gdy oszust dysponuje naszym dowodem osobistym. Na szczęście jednak nawet podanie w formularzu pożyczkowym wszystkich danych, które znajdują się w dokumencie tożsamości, nie sprawi jeszcze, że zastrzyk gotówki trafi na konto tej osoby, która się o niego ubiega.

Poza przelewem weryfikacyjnym firmy pożyczkowe starają się potwierdzić dane zawarte we wniosku poprzez:

  • Usługę Kontomatik – aby z niej skorzystać, wystarczy jedynie zalogować się do swojej bankowości elektronicznej (zakładając, że rachunek bankowy mamy założony na te same dane, które podaliśmy w formularzu pożyczkowym). Warto podkreślić, że zarówno wykonując przelew weryfikacyjny, jak i korzystając z usługi Kontomatik, musimy posiadać rachunek, który należy tylko do nas. Zrobienie przelewu z konta, które np. dzielimy ze współmałżonkiem, nie jest niestety możliwe. Taki przelew „wróci” do nas i nie spełni swojej roli.
  • Czek GIRO – decydując się na wypłatę środków przez pożyczkę na czek Giro, będziemy musieli udać się osobiście do banku pocztowego lub do dowolnej placówki pocztowej. Potwierdzenie tożsamości i wypłata przyznanych środków odbywa się dopiero po okazaniu dowodu osobistego i po przesłaniu przez pożyczkodawcę odpowiednich informacji.

Pamiętaj, że ani bank, ani uczciwie działająca firma pożyczkowa, nie udzieli Ci kredyt na sam PESEL. Warto jednak być świadomym tego, że mimo to możemy paść ofiarami oszustwa. Po pierwsze, w przypadku pożyczek od osób prywatnych, nawet ta udzielona wyłącznie na podstawie numeru PESEL, jest teoretycznie możliwa. To, o jakie dane poprosi nas ktoś, kto udziela nam pożyczki prywatnej i czy zweryfikuje uzyskane informacje, zależy tylko od potencjalnego pożyczkodawcy. Po drugie, oszuści mogą posłużyć się naszym dowodem osobistym i to nawet wtedy, gdy go nie zgubiliśmy (może to być np. podrobiony lub przerobiony dokument). I po trzecie, wyłudzenie kredytu, a mówiąc poprawniej oszustwo kredytowe, to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw finansowych. O tym, jak się przed nim chronić piszemy w dalszej części tego artykułu.

Kredyt na PESEL a wyłudzenie kredytu

Wprawdzie jak już wyjaśniliśmy, znajomość samego numeru PESEL nie wystarczy do tego, by ktoś zaciągnął kredyt lub pożyczkę na nasze dane, warto jednak wiedzieć, jak chronić się przed oszustami. Aby uniknąć sytuacji, w której ktoś otrzyma kredyt na numer dowodu (fałszywego lub skradzionego), warto korzystać z alertów BIK i na bieżąco śledzić stan swoich zobowiązań. Skorzystanie z tej aplikacji sprawi, że za każdym razem, gdy ktoś sprawdzi stan naszego zadłużenia, zostaniemy o tym fakcie poinformowani. Takie zapytanie o nas w BIK w momencie, gdy to nie my wnioskujemy o kredyt lub pożyczkę, może świadczyć o tym, że właśnie ktoś próbuje wyłudzić takie zobowiązanie finansowe na nasze dane.

Pamiętajmy, że stosowane przez firmy pożyczkowe procedury weryfikacyjne, nie zastąpią zdrowego rozsądku samych klientów. Dlatego uważajmy na to, komu i w jakim celu podajemy swoje dane osobowe, nie logujmy się na podejrzanych stronach internetowych, ani nie klikajmy w linki nieznanego pochodzenia. Jeśli zauważymy brak dowodu osobistego, zastrzeżmy go jak najszybciej. Dopóki tego nie zrobimy, złodziej będzie mógł wyłudzić kredyt lub pożyczkę na nasze dane. Poza samym zgłoszeniem kradzieży dowodu osobistego na policji warto zastrzec także numer PESEL.

Nie zostawiajmy swoich dokumentów bez opieki, nie zgadzajmy się również na pozostawienie ich gdziekolwiek w ramach „zastawu”. Chrońmy swoją prywatność i wrażliwe informacje na swój temat, a wówczas taka kwestia jak to, czy na PESEL można wziąć kredyt, nie będzie spędzała nam snu z powiek.

Komentarze (0)
Zostaw komentarz