Co to jest ZBP? Najważniejsze informacje

Co to jest ZBP

Spośród różnych rejestrów finansowych, są też takie, które prowadzą taką działalność tylko jako jedną z wielu czynności, a ich nazwa może tego nie sugerować. Do tego grona należy ZBP, czyli Związek Banków Polskich. Czym zajmuje się ta instytucja i co o wie o konsumentach?

Reklamy banków, instytucji pożyczkowych i sklepów sprzedających towar na raty sugerują, że stanie się ich klientem jest banalne. Należy jednak nie pamiętać, że uzyskanie zobowiązania wcale nie jest takie proste. Każdy konsument musi przejść kilka stałych kroków, aby zakwalifikować się na „szybkie pożyczki”, „łatwy kredyt” lub „raty 0%”.

Poza sztywno określonymi warunkami wiekowymi, wymogami co do posiadania adresu e-mail i statusu (osoba fizyczna), przeprowadza się jeszcze weryfikacje. Jednym z takich kroków jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego lub aplikacja Instantor, a druga metoda jest już poważniejsza i bardziej rozbudowana. Mowa oczywiście o rejestrach finansowych, w których sprawdzane są dane, które pozwalają określić kilka kluczowych informacji.

Poza poznaniem wszystkich potrzebnych informacji o dotychczasowych zobowiązaniach, sprawdza się też terminowość ich spłat i posiadanie ewentualnych spłaconych lub niespłaconych zadłużeń. Łącznie, określa się zdolność kredytową, która pozwala stwierdzić, w jakim stopniu wiarygodny jest konsument i ile lub czy w ogóle można udzielić mu zobowiązania. Na rejestry finansowe, jak wskazuje liczba mnoga, składa się wiele instytucji.

Za najpopularniejsze instytucje, ogółem uznaje się następujące rejestry. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biura Informacji Gospodarczej (BIG), czyli BIG Infomonitor, ERiF oraz KRD. I choć te skróty pojawiają się najczęściej w ofertach banków lub instytucji pożyczkowych w kontekście sprawdzanych baz, to nie są to wszystkie, jakie istnieją na rynku. Prężnie działa też np. Credit-Check oraz ZBP, czyli Związek Banków Polskich. Jego nazwa może być myląca, ale poza codzienną działalnością, związek ten też zbiera informację o zobowiązaniach wielu konsumentów.

Co to jest ZBP?

ZBP, czyli Związek Banków Polskich, to samorządowa organizacja zajmująca się zrzeszaniem dowolnego rodzaju banków działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Powołano go w 1999 roku na mocy ustawy o izbach gospodarczych i działa on nieprzerwanie po dziś dzień.

Zostanie członkiem Związku Banków Polskich jest w pełni dobrowolne – łącznie jest ich ponad 106 banków komercyjnych, a także instytucji kredytowych i banków spółdzielczych. Znaczenie instytucji zrzeszonych w ZBP jest ogromne – pokrywają one 95% rynku.

Jakie są cele ZBP?

Za swoje podstawowe cele Związek Banków Polski uznaje szeroki zakres zadań i działań.

  • Tworzenie warunków na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora bankowego poprzez współpracę z organami władzy państwowej.
  • Stymulowanie przez swoje działania wzrostu gospodarczego.
  • Zwiększanie znaczenia polskiej gospodarki i polskiej bankowości na arenie międzynarodowej.
  • Standaryzacja instrumentów finansowych.
  • Edukacja w obszarze bankowości.
  • Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami bankowymi.

ZBP – także jako rejestr finansowy!

Wspomniane wyżej aspekty to jednak nie wszystko i to z tego względu umieszczamy ZBP w charakterze rejestru finansowego. Choć jest to stosunkowo najmniej popularna baza, do której zagląda się udzielając kredytu i pożyczki, to warto ukazać, jakie informacje zbiera Związek Banków Polskich i kto może mieć do nich dostęp. ZBP zbiera, przechowuje i udostępnia informacje o spłatach zobowiązań.

ZBP zbiera informacje od wszystkich banków, jakie są z nimi zrzeszone, w kontekście spłaty wszelkich kredytów. Dostępne są informacje nie tylko o wysokości danej pożyczki, terminowości spłaty, ale i o ewentualnych opóźnieniach w spłacie. Wszystko przebiega na Systemu Wymiany Informacji (SWI), jaki obowiązuje we współpracy między instytucjami bankowymi zrzeszonymi w ZBP.

Po co sprawdza się rejestr ZBP?

Zaglądając do rejestrów ZBP, bank może sprawdzić jak wygląda bieżąca zdolność kredytowa konsumenta i czy jest on osobą wartą zaufania. Na podstawie tych informacji, podobnie jak w BIK czy rejestrach BIG, można zweryfikować, na jaką kwotę i termin spłaty można ustalić pożyczkę i czy w ogóle zostanie ona przyznana.

Dane, jakie są widoczne w rejestrze ZBP, nie są tam przechowywane wiecznie. W przypadku opóźnień w spłacie i zadłużeń, dane są tam trzymane przez kolejne 10 lat. W przypadku prawidłowo i terminowo spłacanych pożyczek – czas ten skraca się do 2 lat.

Kiedy dane trafią do ZBP?

Związek Banków Polskich określa dość standardowe wymagania, jakie konsument musi spełnić, aby jego dane trafiły do rejestru ZBP.

  • Kwota zobowiązania osoby fizycznej musi być większa niż 200 złotych.
  • Zadłużenie musi trwać nie krócej niż 60 dni (2 miesiące).
  • Dane wpisuje się najwcześniej 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty na adres dłużnika.

Co do ostatniego punktu warto dodać, że banki zrzeszone w ZBP informują swoich klientów mających problem z terminową spłatą, że ich dane mogą zostać umieszczone w ich rejestrach, jeśli nie podejmą żadnych czynności w celu uregulowania zobowiązania.

Czy ze ZBP współpracują tylko banki?

Nie, ze Związkiem Banków Polskich, wbrew nazwie, mogą współpracować także firmy pożyczkowe. Oznacza to, że dane o spłacanych tam pożyczkach i ewentualnych opóźnieniach lub zadłużeniu również są udostępniane w ZBP. Może je zweryfikować zatem każdy bank, który współpracuje z ZBP.

Jak sprawdzić swoje dane w Związku Banków Polskich?

Dane w rejestrze można sprawdzić w prosty sposób – składając wniosek o wgląd do informacji o swojej sytuacji finansowej poprzez e-mail lub połączenie telefoniczne. Można uzyskać darmowy raport raz na 6 miesięcy (pół roku). Jeśli chce się tego dokonywać częściej, wówczas usługa ta kosztuje 10 złotych przy odbiorze raportu osobiście lub 18 złotych przy przesłaniu raportu w formie listu poleconego.

Komentarze (0)
Zostaw komentarz