Co to jest spread walutowy?

Spread walutowy

Wartość spreadu walutowego związana jest m.in. z zapotrzebowaniem na daną walutę, z ogólną sytuacją na rynku walutowym oraz z marżą, jaką naliczy sobie bank lub kantor internetowy za to, że pośredniczy w takiej transakcji. Czym jest spread walutowy? Wszystko, co warto o nim wiedzieć, znajdziecie w poniższym artykule!

Co to jest spread walutowy?

Spread walutowy to różnica pomiędzy kursem sprzedaży danej waluty a kursem kupna. Sam termin spread oznacza natomiast różnicę pomiędzy ceną kupna danych aktywów, a ceną ich sprzedaży.

Dla przykładu: jeśli kantor internetowy kupuje walutę po 4 złote za jednostkę, a sprzedaje ją za 4,20 zł, to właśnie te 20 groszy różnicy będzie spreadem walutowym.

Spread walutowy to także dodatkowy koszt, z którym musimy liczyć się, wymieniając walutę. Co oczywiste, im jest on niższy, tym korzystniejsza będzie dla nas dana transakcja. Im jest on wyższy, tym więcej zarobi na nas bank lub kantor internetowy. I tym więcej przyjdzie nam zapłacić za zakup danej waluty.

Aby lepiej zrozumieć to, czym jest spread walutowy, warto przypomnieć sobie to, jak w ogóle wygląda wymiana waluty. Mówiąc o wymianie waluty, będziemy mieć styczność z trzema kursami: kursem kupna – właśnie po takiej cenie, jaka widnieje przy danej walucie, możemy ją kupić.

Kurs sprzedaży obrazuje natomiast to, za ile możemy sprzedać walutę, którą posiadamy. Pomiędzy tymi dwoma, omówionymi już kursami plasuje się kurs rynkowy, określający to, ile dana waluta warta jest na rynku. To właśnie z tą wartością spotkamy się najczęściej, śledząc popularne notowania walut.

Co wpływa na spread walutowy?

Na to, czy dokonana przez nas transakcja okaże się korzystna dla naszego portfela, wpływa właśnie spread walutowy. Spread walutowy wiąże się z dodatkowym kosztem wymiany waluty, takim jak marża banku lub kantoru oraz koszt dokonania transakcji.

To, ile wynosi spread, wyrażane jest w procentach lub w pipsach – czwartej cyfrze po przecinku przy kursach walutowych.

O tym, czy wartość spreadu jest stała, czy też zmienna decyduje ta instytucja, w której zechcemy wymienić walutę. Najprościej mówiąc: zarówno banki, jak i kantory internetowe wykorzystują spread walutowy do tego, by zarobić i uzyskać określone zyski.

Na to, ile wyniesie spread walutowy, wpływają takie czynniki, jak:

  • Sytuacja na rynku walutowym;
  • Bieżąca i prognozowana sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza tego kraju, z którego pochodzi określona waluta;
  • Wewnętrzna polityka cenowa banku czy kantoru internetowego;
  • Założenia i cele finansowe danej instytucji;
  • To, ile kantor internetowy lub bank chcą zarobić na wymianie waluty;
  • Popyt na daną walutę – popularne waluty sprzedawane są z niższym spreadem. Przy tych rzadkich i egzotycznych obowiązuje wyższy spread walutowy;
  • Stabilność danej waluty na rynku – im większe jest prawdopodobieństwo, że kurs waluty będzie się wahał, tym wyższy będzie spread.

Zarówno banki, jak i kantory internetowe ustalają wartość spreadu walutowego indywidualnie, uwzględniając kurs danej waluty oraz zysk jaki chcą osiągnąć. Tym samym, w jednym banku czy kantorze, spread walutowy będzie wyższy, w innym – niższy. Co więcej, spread walutowy może być także różny w tym samym banku czy kantorze dla różnych walut.

Wartość spreadu walutowego na ogół jest stała. Jednak w zależności od sytuacji na rynku walutowym i popytu na daną walutę może się zmienić. Każdy, kto systematycznie wymienia walutę, powinien wiedzieć, czym jest spread walutowy oraz być świadomym tego, co wpływa na jego wartość.

Warto także mieć rozeznanie w tym, z jakimi kosztami będzie wiązała się dla nas wymiana waluty. Nim dokonamy transakcji w konkretnym miejscu, dobrze jest porównać kilka różnych ofert. Dzięki temu będziemy mogli wybrać taką, która będzie dla nas najbardziej opłacalna.

Jak obliczyć spread walutowy?

Jak już wspomnieliśmy, spread walutowy to różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej waluty. Stąd też, aby obliczyć spread walutowy zakładając, że jest on wyrażony w liczbach bezwzględnych, musimy od ceny sprzedaży waluty, odjąć cenę kupna tej samej waluty w tym samym banku czy kantorze internetowym.

Jeśli spread walutowy został wyrażony w procentach, to policzenie go będzie już nieco trudniejsze. Wówczas należy wziąć pod uwagę średnią wartość kursu waluty i skorzystać z następującego wzoru:

Spread = (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%)

Spread walutowy dobrze jest policzyć zawsze wtedy, gdy planujemy kupno lub sprzedaż obcej waluty.

Jak najlepiej wymieniać walutę?

W większości przypadków spread w banku jest wyższy niż w kantorze internetowym. Oznacza to, że wymiana waluty w instytucji bankowej jest dla potencjalnego klienta mniej korzystna. Tego, gdzie najlepiej wymienić walutę, dowiesz się z naszego rankingu kantorów internetowych .

Warto także wiedzieć, że spread istotny jest nie tylko wtedy, gdy chcemy wymienić walutę. Jeśli weźmiemy pod lupę spread bankowy, to okaże się, że wysokość spreadu przekłada się także na koszt kredytu. Co oczywiste, mowa tu o kredytach zaciąganych w obcej walucie.

5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz