Co to jest kredyt gotówkowy?

Co to jest kredyt gotówkowy

Kredytem nazywany umowę między instytucją jaką jest bank a osobą fizyczną, czyli klientem. Bank daje do dyspozycji klienta pieniądze w wysokości, jaką klient chciałby otrzymać na określony czas.

Natomiast kredytobiorca, którym stał się klient zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz zapłaty prowizji od udzielonej kwoty zgodnie z zapisem w umowie, którą klient podpisał. Umowa kredytowa musi zostać zawarta na piśmie.

Cechy kredytów gotówkowych

Zgodnie z przepisami prawa bankowego umowa kredytowa podpisywana podpisywana przez bank i klienta musi zawierać informacje na temat:

  • Stron umowy – jest to informacja między kim została zawarta umowa, czyli między bankiem a klientem
  • Celu kredytu – w zależności od rodzaju zaciągniętego zobowiązania może być to informacja, że środki, które otrzymuje klient są na dowolny cel konsumpcyjny lub samochód, mieszkanie, zakup np. konkretnego sprzętu RTV lub AGD itd.
  • Jego wysokości i waluty – zawierana jest informacja, jaką kwotę klient otrzymał netto, czyli „do ręki”.
  • Zasady zaciągnięcia – w tej części wskazane jest gdzie zostało zaciągnięte zobowiązanie finansowe. Może być to oddział banku, wniosek on-line lub przez telefon na infolinię.
  • Terminu spłaty – tu wskazana jest informacja, na jaki okres został udzielony kredyt. Zazwyczaj banki przyznają je w okresie od 3 do 120 miesięcy. Na końcu umowy załączany jest harmonogram, w którym szczegółowo wskazane jest na jaki okres i w jakich wysokościach klient będzie musi dokonywać spłat. Rata zawsze podzielona jest na odsetki i kapitał, co w sumie daje łączna kwotę do uregulowania prze klienta.
  • Oprocentowania i prowizji – najważniejsza informacja dla klienta. W tym paragrafie bank wskazuje procent jaki otrzymuje od pożyczonych klientowi środków oraz prowizję za udzielenie takiego zobowiązania, która może być kredytowana lub potrącana i płatna jednorazowo.
  • Warunków zmiany i rozwiązania umowy – w przypadku, gdy klient miałby problemy ze spłatą raty w określonym terminie lub niedopasowania terminu spłaty, w tym rozdziale bank informuje klienta, co należy zrobić. Zazwyczaj jakichkolwiek zmian klient może dokonać tylko i wyłącznie za zgodą odpowiedniego wydziału na piśmie.
  • Zabezpieczenia – banki często zabezpieczają swoje kredyty ubezpieczeniami na wypadek śmierci klienta, niewypłacalnością np. zastawem mieszkania  czy domu (w przypadku hipoteki).
  • Regulacji na temat ewentualnej kontroli spłaty i wykorzystania kredytu – w przypadku nie stosowania się do warunków umowy i braku spłaty zobowiązania, banki zamieszczają informacje na temat ewentualnej kontroli i przymusu wyegzekwowania tych środków, klienci podpisując umowę wyrażają na to zgodę, a co za tym idzie, ponoszą dodatkowe koszty od zwłoki spłaty raty.
  • Sposobu udostępniania określonej kwoty kredytobiorcy – klient ma możliwość dokonywania spłaty raty gotówkowo np. w oddziale banku lub na rachunek kredytowy.

Komentarze (0)
Zostaw komentarz