Co to jest BIG? Biura Informacji Gospodarczej

Co to jest BIG

BIG, czyli biura informacji gospodarczej skupiają swoją działalność na gromadzeniu i udostępnianiu informacji gospodarczych z tzw. czarną listą dłużników. Co to jest BIG? O tym dowiesz się więcej w dalszej części artykułu.

Co to jest BIG?

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej, to rejestr finansowy, w którym są umieszczane dane na temat wiarygodności płatniczej i finansowej różnych podmiotów. Są one przechowywane, gromadzone i udostępniane. Informacje mogą mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Rejestr ten powstał na mocy ustawy z kwietnia 2010 roku i jest instytucją państwową.

Skąd BIG-y czerpią informacje o zadłużeniu konsumentów? Dzięki wymianie danych gospodarczych między rejestrami oraz ścisłej współpracy z bankami, firmami pożyczkowymi, usługodawcami telefonii komórkowej, dostawcami gazu czy nawet spółdzielniami mieszkaniowymi.

Rejestry Finansowe

Jakie podmioty figurują w BIG?

Do rejestru BIG mogą trafić dane następujących grup, które w świetle prawa są podmiotami.

 • Kontrahenci
 • Klienci
 • Dostawcy
 • Partnerzy biznesowi
 • Niektórzy przedsiębiorcy
Podmioty w BIG

Jakie dane gromadzi BIG?

Do rejestru BIG mogą trafić dane, które dotyczą różnych działań w kwestii finansów.

 • Zaciągnięte pożyczki (wysokość pożyczki, termin spłaty wysokość ewentualnych rat, regularność ich spłat, opóźnienia lub nieuregulowana kwota).
 • Faktury (zarówno te spłacone, jak i niespłacone; podany jest przedmiot faktury i ich kwota).
 • Kupiony towar na raty (koszt tego produktu, wysokość raty, termin spłaty, opóźnienia lub nieuregulowana rata).
 • Stan spłaty rachunków (np. za energię elektryczną, gazową lub wodę).

Co musi się stać, aby trafić do BIG?

Do BIG może trafić wyjątkowo szerokie, wyżej wspomniane grono podmiotów i osób fizycznych, jednak aby faktycznie do niego trafić, trzeba spełnić konkretne, określone warunki.

 • Niespłacana należność musi być nieregulowana od co najmniej 60 dni (2 miesięcy).
 • Dług musi być potwierdzony np. fakturą i musi być obłożony poleceniem wykonawczym.
 • Dług konsumenta musi być wyższy od 200 złotych.
 • Wezwanie do zapłaty musiało być wysłane do dłużnika co najmniej 30 dni (miesiąc) przed chęcią wpisania jego danych do BIG i musi być on o tym zamiarze poinformowany.
 • Dług przedsiębiorstwa musi być nie mniejszy niż 500 złotych.

Podsumowując – do BIG, w przeciwieństwie do BIK, nie trafia każdy!

Czy BIG to pojedyncza instytucja?

W żadnym wypadku! Choć o BIG często mówi się Biuro Informacji Gospodarczej i sami wyżej użyliśmy tego sformułowania, to jednak formalnie pod skrótem BIG kryje się Biura Informacji Gospodarczej. Skąd ta liczba mnoga? W Polsce działa bowiem kilka podmiotów, które składają się na BIG.

 • Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor – BIG Infomonitor.
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej – KRD BIG, zwane często po prostu KRD (o tym, oddzielny artykuł).
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – KBIG.
 • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej – najczęściej zwane po prostu ERIF.
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej – w skrócie, zwane KIDT.

Warto wspomnieć, że wszystkie biura, choć powiązane ze sobą, działają tak naprawdę odrębnie od siebie i gromadzą własne rejestry. Nie stosują one przepływu informacji i współpracy. To z tego względu właśnie, w przypadku firm pożyczkowych pisze się nie BIG, a konkretniej – BIG, KRD, ERiF itd.

To także z tego powodu w ofercie firm pożyczkowych można znaleźć dedykowane oferty pożyczek. Jak na przykład chwilówka online bez BIK, która jest przeznaczona dla osób posiadających negatywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej.

Wiele firm pożyczkowych nie sprawdza też ich wszystkich naraz – niektóre zaglądają np. tylko do KRD, niektóre tylko do ERiF, a niektóre – do żadnego z nich, zadowalając się odrębnym rejestrem BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Wszystko zależy od umowy, jaka jest zawierana między rejestrem finansowym a podmiotem finansowym.

Kto ma dostęp do BIG?

BIG mogą sprawdzić przedsiębiorcy chętni zobaczyć sytuację swojej firmy i firm konkurencyjnych, a także innych osób fizycznych. Osoby fizyczne z kolei, mają identyczne prawo – do sprawdzenia siebie, innych osób fizycznych lub dowolnego przedsiębiorstwa.

5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz