Co robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Co robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu

Egzekucja komornicza jest wyjątkowo problematycznym zjawiskiem, którego nie można lekceważyć. W jej ramach można utracić praktycznie dowolny element mienia. Jednak co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Dłużnik dłużnikowi nierówny. Osoby będące obciążone niespłaconymi zobowiązaniami, mogą być w skrajnie różnych sytuacjach. Z jednej strony, mogą posiadać dług z jednego źródła. Z drugiej, może to być długotrwałe zadłużenie z różnych źródeł.

Inni nie regulują zaległych zobowiązań z premedytacją, nie chcąc regulować tego wydatku. Inni z kolei nie spłacają, bo nie mają na to żadnych środków. Ta druga grupa jest gronem najwyższego ryzyka. Brak środków na wyjście z długów powoduje, że działania windykacyjne są coraz większego kalibru.

Co może zająć komornik?

Naturalną koleją rzeczy w takiej sytuacji jest egzekucja komornicza, która zawsze jest bardzo poważna w skutkach. Komornik sądowy, mając odpowiedni nakaz, ma bowiem prawo do przejęcia na poczet spłaty długu praktycznie każdy wartościowy element mienia.

Może to być ekspres do kawy, telewizor, komputer, laptop, biżuteria i drogocenna odzież. Co więcej, mogą to być także większe przedmioty – rower, samochód, traktor.

Ponadto, komornik może przejąć działkę, dom lub mieszkanie. Na długiej liście są jeszcze środki finansowe – te, komornik może zająć w dowolnej formie. Zarówno gotówkowej, jak i w formie aktyw giełdowych, kont oszczędnościowych i kont bankowych. Zaliczają się w to także świadczenia pieniężne i alimenty.

Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Zdarzają się jednak niecodzienne i skrajne, ale powszechne sytuacje, gdy dłużnik jest w tak wielkich tarapatach, że nie ma czego oddać komornikowi. Dosłownie. Nie ma ani drogocennych elementów majątku, ani środków pieniężnych, ani czegokolwiek. Nic.

Co w takiej sytuacji robi komornik, którego zadaniem jest przecież egzekucja mienia na poczet spłaty długu? W przypadku wnikliwej weryfikacji sytuacji życiowej dłużnika i oceny, że faktycznie nie posiada on żadnych drogocennych elementów majątku – wówczas postępowanie komornicze może zostać umorzone.

Jest to poprzedzone skrupulatnymi czynnościami sprawdzającymi, dlatego warto nie zatajać żadnych aspektów majątku. Po deklaracji przez dłużnika, że nie ma on czego oddać komornikowi, pozostaje 7 dni (tydzień) na podjęcie decyzji.

Komornik wysyła pismo, w którym oczekuje szczegółów na temat majątku zadłużonego. Jeśli nie uzyska odpowiedzi przez 7 dni (tydzień), to właśnie wtedy pada decyzja o umorzeniu.

Chcesz spłacić zadłużenie w wygodnych miesięcznych ratach a masz problem z uzyskaniem kredytowania? Zobacz pożyczki bez sprawdzania bik i krd

Jak można się dowiedzieć o umorzeniu postępowania?

W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu postępowania, komornik ponownie wysyła pismo do dłużnika. Pisze tam, że egzekucja, którą chciał wykonać, okazała się bezskuteczna. Przedstawione są koszty, jakie wierzyciel poniósł na zaliczki udzielone komornikowi. Na końcu, komornik sądowy załącza miejsce oraz datę podjęcia decyzji.

Umorzenie – i co dalej?

Po wysłaniu stosownego pisma komornik kieruje do sądu wniosek o wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Baza ta gromadzi dane na temat, jak sama nazwa wskazuje, osób, które są zadłużone i nie mają majątku pozwalającego na podjęcie się egzekucji komorniczej.

Czy umorzenie postępowania komorniczego oznacza jego anulowanie?

W żadnym wypadku. Komornik, decydując o umorzeniu postępowania komorniczego, decyduje zarazem o zawieszeniu tych czynności w wymiarze tymczasowym. Egzekucja jest odraczana, ale reszta pozostaje bez zmian. Długi nadal istnieją w dotychczasowej formie, dalej narastają odsetki, a komornik dalej monitoruje dłużnika.

Ile komornik może czekać na wznowienie postępowania komorniczego?

W sytuacji, gdy komornik umarza swoje działania, następuje koniec w jego działaniach. Wbrew pozorom, nie musi to być krótki okres, czyli kilka miesięcy. Prawo daje komornikowi sądowemu zezwolenie na wznowienie umorzonej egzekucji nawet do 10 lat po podjęciu tej decyzji.

Jednakże, podejmując decyzję o umorzeniu procesu egzekucyjnego, komornik nie ma prawa do kilku poniższych czynności.

  • Nie może odwiedzać dłużnika w jego miejscu zamieszkania.
  • Nie ma prawa wejść do mieszkania dłużnika.
  • W mieszkaniu nie może poszukiwać jakichkolwiek przedmiotów na poczet długu.

Co powoduje, że działania są wznawiane?

Działania komornika mogą zostać wznowione w każdej chwili tylko i wyłącznie poprzez złożenie nowego wniosku przez wierzyciela, czyli przez podmiot, u którego dłużnik ma swój dług. Wówczas, komornik ma prawo wznowić działania i sprawdzić ponownie stan majątku dłużnika.

Komentarze (0)
Zostaw komentarz