Co grozi za niespłacanie chwilówek

Nie spłacam chwilówek co mi grozi

Zaciągnięcie pożyczki lub chwilówki to nie tylko wartościowe zreperowanie domowego budżetu, ale i wiążące zobowiązanie. Podpisując umowę, konsument nakłada na siebie szereg obowiązków. Jednym z najważniejszych jest terminowa spłata zobowiązania w zadeklarowanej kwocie. Co grozi za niespłacanie chwilówek?

W dobie dynamicznego rozwoju rynku pożyczkowego, zaciąganie chwilówek i pożyczek ratalnych jest jeszcze szybsze, jeszcze lepiej dostępne i jeszcze łatwiejsze. Ludzie coraz częściej sięgają po szybkie pieniądze na bieżące potrzeby, wspomagając się w ten sposób na wypadek niespodziewanego wydatku. Te, nie są często niezbędne i coraz liczniej mają formę dóbr konsumpcyjnych.

Sektor pożyczkowy, widząc te coraz korzystniejsze tendencje, szuka wiele sposobów na jak najskuteczniejsze przyciągnięcie możliwie najliczniejszego grona klientów. Konkurencja jest coraz bardziej zaciekła, a klienci mogą przebierać w coraz bardziej zróżnicowanych ofertach.

Po przejściu mniej lub bardziej rozbudowanego systemu weryfikacyjnego, wielu konsumentów uzyskuje pożyczkę na satysfakcjonujących, pożądanych wcześniej warunkach. Pożyczka, poza swoją wspomnianą dobroczynną rolą, łączy także szereg obowiązków, których nie można bagatelizować.

Obowiązki pożyczkobiorcy względem pożyczkodawcy

Pożyczkobiorca, poza ulgami pokroju braku potrzeby informowania o celu pożyczki, musi spełnić konkretne obowiązki.

  • Należy spłacić pożyczkę w terminie.
  • Jeśli to ustalono, należy regulować ją w określonej na umowie kwocie w formie comiesięcznych rat.
  • Jeśli to ustalono, należy uiszczać wraz z ratami lub uiścić jednorazowo określoną kwotę opłat za pożyczkę – prowizję, odsetki i koszty wynikające z oprocentowania stałego.
obowiązki pożyczkobiorcy

Klient niewywiązujący się z powyższych obowiązków, które sprowadzają się do jednej czynności – niespłacania chwilówek – muszą liczyć się z szeregiem konsekwencji, które narastają systematycznie.

Powód niespłacania nie ma znaczenia!

Problemy ze spłatą w sektorze pozabankowym mają w szczególności klienci firm oferujących chwilówki online. Są one bowiem oferowane najczęściej w dość wysokich kwotach na stosunkowo krótki czas – 30 dni, czyli miesiąc. Dla wielu konsumentów, zgromadzenie pełnej kwoty w ciągu takiego okresu okazuje się trudniejsze, niż przewidywali. Brak spłaty pożyczki może też wynikać z zastałych w międzyczasie kłopotów finansowych lub nawet celowego unikania obowiązku.

Niezależnie od wyżej wspomnianych przyczyn, niespłacanie chwilówek zawsze niesie ze sobą poważne konsekwencje i wymaga określonych działań, aby nie zesłać na siebie działań wielu bezwzględnych instytucji.

niespłacanie chwilowek

Nie spłacam chwilówek – co mi grozi?

Już pierwszego dnia po terminie spłaty chwilówki, firma pożyczkowa odnotowuje to i uruchamia wstępne procedury windykacyjne. Najczęściej, jest to sporządzenie monitu lub ponaglenia, który jest wysyłany na skrzynkę mailową, SMS-ową i pocztową pożyczkobiorcy jako list polecony. Niekiedy, wykonywany jest także telefon przez pracownika firmy, który informuje o fakcie zadłużenia i konsekwencjami z tym związanymi.

Koszty za te czynności – ponosi konsument, jednakże ostatnie przepisy uchwalone przez Sejm nieco złagodziły ich wymiar. Do niedawna, mogły one wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie (a ponaglenia wysyła się zwykle przez 2-3 miesiące). Obecnie, koszty np. monitów i innych opłat nie mogą wynosić więcej niż 6-krotność stopy lombardowej NBP, czyli około 15% w skali roku.

Ta wstępna metoda to bardziej forma przypomnienia, aniżeli nacisku mającego na celu wyegzekwowanie należnej kwoty chwilówki.

Widmo windykacji coraz częściej pojawia się szybko

Wspomniane regulacje przyniosły korzyść dla pożyczkobiorców, ale i łatwy do przewidzenia skutek uboczny. Firmy pożyczkowe przestały czerpać tak spore dochody z przypomnień o spłacie, jak przed laty. Z tego względu, coraz częściej o wiele szybciej niż standardowo sprawa wyegzekwowania długu oddawana jest firmie windykacyjnej.

Ten drugi etap jest poważniejszy w konsekwencjach, bo wiążę się z wizytami pracownika firmy windykacyjnej. Ten, najczęściej drogą negocjacji, będzie zachęcał konsumenta do polubownego rozwiązania sprawy, a pożyczkodawcę – do rozłożenia długu na raty. Dla wielu jednak, spotkania z pracownikiem firmy windykacyjnej mogą być krępujące – pracownicy bowiem nie tylko odwiedzają w miejscu zamieszkania, ale i wykonują sporo telefonów.

Nie spłacam chwilówek – co mi grozi? Przy dalszym braku reakcji, sąd

Niestety, jeśli rozmowy z pracownikiem firmy windykacyjnej nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie doprowadzą do rozwiązania sporu – wówczas firma ma prawo przekazać sprawę instytucjom sądowym. Te, po zapoznaniu się ze sprawą, najczęściej przeprowadzają Postępowanie Upominawcze (w ciągu 14 dni od wyroku otrzymuje się upomnienie pisemne). Jeśli nie przyniesie to skutków – wówczas, zarządzają przeprowadzenie egzekucji komorniczej przez komornika sądowego.

Komornik sądowy ma niebywale większe kompetencje od pracownika firmy windykacyjnej i jest trudny do zbycia oraz uniknięcia. Może on bowiem nie tylko siłą wkroczyć do domu, ale i zająć większość drogocennego mienia, samochód, a nawet działkę, dom lub mieszkanie. Warto dodać, że do momentu egzekucji komorniczej, skala długu jest już zwykle tak duża, że na jego poczet jest często przejmowane najdroższe domowe mienie. I to wszystko może wynikać z braku spłaty jeden, zdawałoby się, niewielkiej chwilówki.

Wpisanie do rejestrów = trudniej o kredyt i towar na raty

Ostatnim, wartym do wzmianki skutkiem niespłacania chwilówek, jest wpisanie danych dłużnika do Biura Informacji Kredytowej (BIK, nawet na 5 lat) i Biur Informacji Gospodarczej (BIG, KRD, ERiF itd.). Co to oznacza?

Wiąże to się z tym że dane konsumenta będą widniały w charakterze dłużnika. W ten sposób, nie będzie mógł on podjąć się w przyszłości wielu czynności konsumenckich lub co najmniej, będą one poważnie utrudnione.

  • Wzięcie kredytu w banku.
  • Zaciągnięcie pożyczki lub chwilówki.
  • Kupienie towaru w sklepie na raty.
  • Wzięcie samochodu w leasing.

Nie spłacam chwilówek w 2022 roku – co mi grozi?

W przypadku pojawienia się kłopotów z wygospodarowaniem środków na spłatę pożyczki, należy jak najszybciej nawiązać kontakt w celu naświetlenia sytuacji i próby np. wykupienia dodatkowego terminu spłaty lub tzw. refinansowania pożyczki.

W przypadku zaniechania spłaty pożyczki bez działań w kierunku nawiązania porozumienia z pożyczkodawcą, także i w 2022 roku konsumenta czekają poważne konsekwencje związane z zawartymi w umowie procedurami. Te zazwyczaj sprowadzają się do naliczania karnych odsetek za opóźnienie w spłacie, wysłanie płatnych monitów, a w dłuższej perspektywie także przekazania wierzytelności zewnętrznej firmie windykacyjnej, która przejdzie do egzekucji długu – niezależnie od wyjątkowej specyfiki obecnych czasów.

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz