Cesja kredytu hipotecznego – co to jest?

Cesja kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to co do zasady długoterminowe zobowiązanie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których możliwe jest przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę. To, czym jest cesja kredytu hipotecznego i z jakimi wiąże się kosztami, wyjaśniamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Co to jest cesja kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu hipotecznego to po prostu przepisanie kredytu na inną osobę. Takie rozwiązanie jest dość często stosowane w przypadku rozwodu, gdy drogi małżonków się rozchodzą, a wzięty wspólnie kredyt – pozostaje.

Biorąc kredyt hipoteczny wspólnie z drugą osobą, zobowiązujemy się do jego terminowej spłaty. Oznacza to, że za powstały dług jesteśmy odpowiedzialni w takim samym stopniu.

Z punktu widzenia banku nie jest istotne to, jak będą układały się nasze stosunki z drugim kredytobiorcą. Kredyt musi być bowiem spłacany przez wszystkie osoby, które do niego przystąpiły, tj. przez te, których podpisy widnieją na umowie.

Przepisanie kredytu jest wprawdzie możliwe, wiąże się jednak z dodatkowymi opłatami. Ponadto, często obwarowane jest warunkami, których będziemy musieli dopełnić, by przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę miało moc prawną.

Kiedy warto dokonać cesji kredytu?

Cesja kredytu hipotecznego jak już wspomnieliśmy, to dość często stosowane rozwiązanie przy rozwodach. Sprawdzi się ona również wówczas, gdy rozstają się ze sobą osoby pozostające dotąd w nieformalnym związku.

Warto wspomnieć, że cesja kredytu hipotecznego zapewnia osobie „zwolnionej” ze spłaty sporą swobodę finansową. W wyniku przeniesienia kredytu na inną osobę wcześniejszy kredytobiorca ma ponownie „czyste konto”. Oznacza to, że w razie potrzeby może wnioskować o przyznanie mu innego zobowiązania.

Przepisanie kredytu hipotecznego warto rozważyć także wtedy, gdy faktycznie za spłatę kredytu i tak odpowiada (np. z racji lepszych dochodów) tylko jedna osoba.

Jak przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę?

To, jak wygląda przepisanie kredytu na inną osobę, zależy głównie od banku, który udzielił nam kredytu. Dlatego nim uznamy, że cesja kredytu hipotecznego to w naszym przypadku dobre rozwiązanie, warto sprawdzić to, jakie opłaty naliczy sobie za nią bank.

Niezależnie od polityki kredytowej konkretnej instytucji finansowej przepisanie kredytu wymaga:

 • Zgody wszystkich kredytobiorców – cesja kredytu hipotecznego możliwa jest tylko wtedy, gdy wszyscy dotychczasowi kredytobiorcy się na nią zgodzą. Jeśli jedna osoba (np. jedno z małżonków), takiej zgody nie wyrazi, to przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę, nie będzie możliwe.
 • Zgody banku – nawet jeśli osoby, które wcześniej wzięły wspólnie kredyt, złożą wniosek o przepisanie kredytu hipotecznego, nie oznacza to jeszcze, że bank przychyli się do tej prośby. Na decyzję banku będą miały wpływ m.in. takie kwestie, jak zdolność kredytowa osoby, która miałaby odtąd sama spłacać kredyt, to ile rat pozostało jeszcze do spłaty, to jak dotąd regulowane było zobowiązanie, itd.
 • Ponownego badania zdolności kredytowej – załóżmy, że bank pozytywnie podejdzie do kwestii cesji kredytu hipotecznego. Nim jednak przepisanie kredytu stanie się faktem (i długiem tylko jednej osoby), to bank ponownie „prześwietli” tego kredytobiorcę, na którego miałby zostać scedowany kredyt (ta procedura będzie równie szczegółowa co wówczas, gdybyśmy chcieli wziąć zupełnie nowy kredyt). Jeśli jego kondycja finansowa czy historia kredytowa wzbudzi wątpliwości banku, będzie miał on prawo odmówić cesji. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni tego, jak bank oceni naszą zdolność kredytową, możemy rozważyć nadpłatę kredytu hipotecznego lub „dołączenie” do niego jeszcze jednego kredytobiorcy.
 • Podpisania aneksu do obecnej umowy – jeśli bank zgodzi się na przepisanie kredytu hipotecznego na jedną osobę, konieczne będzie dopełnienie stosowanych formalności. Mowa tu o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej i o przepisaniu kredytu hipotecznego na jednego kredytobiorcę. Drugi z nich dzięki cesji „pozbywa się” długu i nie musi martwić się już jego dalszą spłatą.

Cesja kredytu hipotecznego: wymagane dokumenty

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy można przepisać kredyt, to wiedz, że będziesz potrzebował do tego:

 • Dowodu osobistego – zarówno Twojego, jak i drugiego kredytobiorcy.
 • Umowy kredytowej – tej dotyczącej kredytu, który właśnie chcecie przepisać.
 • Dokumentów związanych ze zdolnością kredytową – dotyczy to osoby, która odkąd samodzielnie miałaby spłacać kredyt. Aby ułatwić instytucji finansowej badanie zdolności kredytowej, warto przedstawić takie dokumenty, jak zaświadczenie o dochodach, zeznanie podatkowe, wyciąg z konta, zawartą z pracodawcą umowę etc.
 • Dokumentów związanych z nieruchomością – może to być akt notarialny, pozwolenie na budowę, odpis z księgi wieczystej itd.

Nieco inaczej cesja kredytu hipotecznego może wyglądać wówczas, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. W takim przypadku wśród wymaganych dokumentów znajdzie się zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu z opłatami, NIP, REGON oraz potwierdzenie uzyskiwanych przez nas dochodów.

Jakie są koszty cesji kredytu?

Cesja kredytu hipotecznego zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. To, jak dokładnie będą się one kształtowały, zależy od konkretnego banku. Dlatego nim się na nią zdecydujemy, warto zapoznać się z Tabelą opłat i prowizji udostępnioną przez daną instytucję finansową i sprawdzić, ile przyjdzie nam za to zapłacić.

Do najczęstszych kosztów związanych z cesją kredytu hipotecznego zalicza się:

 • Sporządzenie aneksu do umowy.
 • Opłatę za zwolnienie jednego z kredytobiorców z długu.
 • Opłatę za ponowne rozpatrzenie wniosku.

Warto podkreślić, że przepisanie kredytu nie jest możliwe w każdym banku. Niestety, większość banków bardzo niechętnie dzieli się informacjami na temat tego, co należy zrobić, by dokonać cesji kredytu.

Tego, jakie czekają nas w związku z tym opłaty (i która pozycja z Tabeli opłat i prowizji będzie obowiązywać) dowiemy się w wielu przypadkach dopiero wtedy, gdy osobiście zwrócimy się do danej instytucji finansowej.

Jeżeli nie możesz skorzystać z cesji, warto spróbować z refinansowaniem kredytu.

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000819

5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz