Odstąpienie od umowy pożyczki – co dalej?

Proces ubiegania się o pożyczkę jest wprawdzie wystarczająco rozbudowany, aby obie strony miały czas na rozważenie wszelkich kwestii. Zdarza się jednak niekiedy, że zaciągający pożyczkę zmienia zdanie już po podpisaniu umowy. Następuje odstąpienie od umowy pożyczki. Co potem?

Pożyczki zaciąga się z przeróżnych powodów. Jedni potrzebują pilnej gotówki na wydatek związany z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Inni muszą sfinansować coś, czego nie przewidzieli. Jeszcze inni, zwyczajnie chcą kupić wartościowy przedmiot, na którego nie mają wystarczających środków lub wybrać się na upragnione wakacje.

Zaciągnięcie pożyczki nie odbywa się błyskawicznie. Firmy pożyczkowe stale umacniają swój system weryfikacji, który pozwala coraz dokładniej filtrować grono pożądanych klientów. Stosuje się weryfikację w bazach finansowych, przeprowadza się weryfikację konta bankowego, sprawdza dowód osobisty, określa wymagane warunki itd.

Przechodząc wszystkie powyższe etapy pomyślnie, konsument kwalifikuje się wówczas do uzyskania pożyczki w porządnej kwocie i czasie spłaty. To znak, że firma pożyczkowa chce zaufać swojemu klientowi i jedyne, co pozostaje to spełnić warunki umowy.

Umowa pożyczki – dlaczego jest ważna?

Ta, jest podpisywana tuż przed wysłaniem pieniędzy na konto pożyczkodawcy lub wysłania ich w przelewie na jego konto. Umowa pożyczki to wiążący dokument, który potwierdza, że doszło do pożyczenia pieniędzy. Podaje się w nim garść kluczowych informacji

 • Dane pożyczającego i osoby zaciągającej pożyczkę.
 • Informacje o kwocie i terminie spłaty zobowiązania.
 • Klauzulę opisującą przypadek niewywiązania się z umowy pożyczki.

Choć powyższe zapisy wraz z podpisem obu stron obowiązują, że umowa jest wiążąca i obowiązująca, to mogą zaistnieć okoliczności pozwalające na jej zerwanie.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Po podpisaniu umowy, może pojawić się szerokie grono czynników, które doprowadzą pożyczkobiorcę do podjęcia decyzji, która oznaczać będzie odstąpienie od umowy pożyczki. Konsument może znaleźć lepszą ofertą pożyczkową, znaleźć inne źródło sfinansowania potrzeby lub po prostu – zmienić decyzję i porzucić chęć zaciągania pożyczki.

Na wypadek takich sytuacji, prawo przewidziało możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Konieczny jest do spełnienia na początku dwa, główne warunki, które mają decydujące znaczenie.

 • Umowa musi być zawarta nie później niż 14 dni (2 tygodnie) przed momentem jej rozwiązania.
 • Pożyczka musi być pożyczką konsumencką, czyli udzieloną przez:
  -Dowolną firmę pozabankową,
  -kasy oszczędnościowe,
  -dowolną instytucję finansową,
 • Uzyskać może ją tylko osoba prywatna, czyli taka, która nie zaciąga jej na cele np. prowadzonej działalności gospodarczej, tylko cele prywatne.

Obowiązki konsumenta

Do praw konsumenta, który zaciąga pożyczkę, należy przede wszystkim brak obowiązku informowania pożyczkodawcy o powodzie podjęcia się odstąpienia od umowy pożyczki. Jego powinnością jest z kolei zwrócenie pełnej kwoty pożyczonych pieniędzy, które mogą być częścią lub pełną wartością pożyczki na umowie.

Jeśli była o tym mowa w umowie, doliczyć do zwrotu należy także kwotę odsetek i prowizji. Czas, w jakim konsument musi to zrobić to najczęściej 30 dni (miesiąc), choć każdy pożyczkodawca ustala to według własnych zasad.

Obowiązki pożyczkodawcy

Firma pożyczkowa z kolei ma obowiązek dostarczyć rezygnującemu z umowy odpowiedni wzór dokumentu. Za jego pomocą odstąpienie od umowy pożyczki stanie się faktem. Jest on zawsze dołączany do umowy przy udzielaniu pożyczki, dlatego klient powinien mieć ten dokument ze sobą.

Ponadto, pożyczkodawca jest też zobowiązany zwrócić wszelkie koszty udzielenia pożyczki konsumentowi. Jednocześnie, zwrotowi nie podlega np. opłata notarialna i wspomniane odsetki od dotychczas użyczonej pożyczki.

Co należy zrobić z dokumentem po odstąpieniu od umowy?

Wypełniając dokument odstąpienia od umowy pożyczki, konieczne będzie na nim wpisanie parametrów pożyczki, z jakiej się rezygnuje. Niezbędne będą do tego także podpisy oraz adresy obu stron, wraz z nazwą firmy pożyczkowej. Nie można zapominać o czytelnej dacie, która decyduje w końcu o ważności lub przeterminowaniu wniosku!

Dokument taki należy złożyć i sporządzić w terenowej placówce pożyczkodawcy i poprosić o sporządzenie kopii.

Warto przypomnieć, że po złożeniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności, należy jak najszybciej zwrócić pieniądze w określonym przez pożyczkodawcę terminie. Brak tego kroku będzie skutkować nieważnością odstąpienia od umowy pożyczki.