Co może windykator za niespłacane chwilówki?

Choć coraz trudniej uzyskać każdemu chwilówkę, to klientów firm pozabankowych wciąż trapią podobne problemy. Są to niespodziewane wydatki, które mogą pokrzyżować plany terminowych spłat zobowiązania. W efekcie – ściąga się na siebie widmo działań windykacyjnych. Co może, a czego nie może windykator?

Niespodziewane wydatki lub inne czynniki utrudniające spłatę zobowiązania to nieodłączne problemy klientów sektora finansowego. Zaciągając zobowiązanie w postaci kredytu, pożyczki lub chwilówki uzyskuje się przydatną finansową pomoc, ale i nakłada na siebie szereg obowiązków. Idąc za sporządzaną umową, należy terminowo spłacać zobowiązanie w ratach lub jednorazowo uregulować je po upłynięciu określonego terminu.

Nie podejmując się tego, konsument może ściągnąć na siebie liczne i poważne w konsekwencjach kłopoty. W przypadku chwilówek, problem z nieterminową lub zalegająca spłatą jest szczególnie często spotykany. Z tego względu, windykatorzy tych firm działają szybko i bezwzględnie. Warto się przygotować na faktyczny zakres i ich obowiązków.

Nie spłacam chwilówki – i co teraz?

Nie spłacając terminowo chwilówki i mając świadomość z tej sytuacji, pierw warto zerknąć na zapisy umowy. Tam, zawsze pożyczkodawca ma obowiązek zawrzeć wszelkie potrzebne informacje na temat konsekwencji nieterminowej spłaty. Działania windykacyjne nie są jednak jednoczęściowe. Przeciwnie, dzieli się je na kilka konkretnych etapów, które skalą są coraz poważniejsze wraz z czasem niespłacania długu przez konsumenta.

  1. Pierwszym etapem jest wysłanie wezwania do zapłaty lub monitu na adres mailowy lub adres domowy. To formalna, ale często mało skuteczna metoda, dlatego wiele firm stosuje jeszcze jeden krok na początku działań windykacyjnych – deleguje pracowników. Ci, dzwonią do konsumenta i informują o jego bieżącej sytuacji w związku z brakiem spłaty.Co warto wiedzieć, zarówno monity, jak i połączenia są płatne – koszty ponosi dłużnik. Zazwyczaj, forma upominania klienta o jego sytuacji finansowej jest stosowana przez pierwsze 2-3 miesiące.
  2. Drugi etap to podjęcie przez pożyczkodawcę bardziej zdecydowanych kroków. W przypadku braku działań dłużnika, firmy pożyczkowe sprzedają zazwyczaj dług firmom windykacyjnym. Te, specjalizują się w egzekwowaniu długów i za odpowiednim kosztem, przejmują kompetencje pożyczkodawcy.

Czego nie może windykator?

Trzecim etapem, naturalnie wynikającym z drugiego, jest wysłanie do dłużnika pracownika terenowego. Ten, podejmuje się kilku sposobów na dotarcie do dłużnika. Formalnie, może on kontaktować się tylko z dłużnikiem we własnej osobie. Jednakże, zdarzają się jednak i przypadki próby dotarcia do bliskich dłużnika, choć nie jest to zgodne z prawem.

Windykator nie ma prawa także do wtargnięcia siłą do domu dłużnika, nachodzenia go w miejscu pracy i wywierania presji psychicznej w formie np. szantażu. Nie może konfiskować jego mienia i siłą wymuszać spłaty długu.

Obowiązkiem windykatora jest dochowanie kwestii długu w tajemnicy. Wiedzieć o nim powinien tylko on, wierzyciel i dłużnik. Konieczne jest także zachowanie danych osobowych dłużnika i wszelkich szczegółów na temat długu.

Co może windykator za niespłacenie chwilówki?

W przypadku udanego nawiązania kontaktu z dłużnikiem, windykator spotyka się z nim osobiście. Dalej, przedstawia mu bieżący status długu. Dołącza także informacje o konsekwencjach dalszego unikania spłat i prezentuje propozycję polubownego rozwiązania sporu. Wszystko odbywa się na zasadzie perswazji i negocjacji, bowiem windykator nie ma tak naprawdę zbyt szerokich kompetencji.

Wskazane jest rzecz jasna współpracowanie z windykatorem, bowiem w przypadku braku działań ze strony dłużnika – sprawa może trafić do sądu. Ten organ stosuje już o wiele poważniejsze i większe w skali kroki. W efekcie, mogą one skutkować egzekucją komorniczą.

Dlaczego warto współpracować z windykatorem?

Negocjowanie z windykatorem może mieć pozytywne skutki dla dalszej kwestii długu. Ten, może się podjąć negocjacji z pożyczkodawcą i zaproponować następujące kroki.

  • Rozłożenie długu na miesięczne, niewielkie raty łatwe do spłacenia.
  • Zaprzestanie wysyłania monitów i innych działań windykacyjnych.

Polubowne rozwiązanie narosłego sporu to dobry wstęp do wyjścia z długu. Ten w końcu, rośnie z tygodnia na tydzień wraz z odsetkami i staje się coraz większym potencjalnym obciążeniem. Przejęcie sprawy przez organy państwowe kończy się wspomnianą egzekucją komorniczą, a ta – rzadko kiedy kończy się bez strat materialnych.