Biuro Informacji Kredytowej (BIK), jako podstawowe narzędzie badania zdolności i wiarygodności kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

Po podjęciu decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego, banki w pierwszej kolejności sprawdzają naszą historię kredytową w tzw.: BIK-u, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące tej instytucji.

Sprawdź swój raport w BIK

Czym jest BIK i kiedy powstał?

Biuro Informacji Kredytowej powstało w roku 1997 z inicjatywy Związku Banków Polskich. Przechowuje on, gromadzi oraz udostępnia wszelkie informacje dotyczące aktualnych zobowiązań finansowych i historii kredytowej. Instytucja ta powstała ze względu potrzeb zmniejszania ryzyka kredytowego, zwiększania bezpieczeństwa oraz ochrony obrotów pieniężnych. Dzięki weryfikacji w bazie banki, na podstawie tych informacji mogą określić maksymalną zdolność kredytową potencjalnego klienta.

W czym pomaga BIK klientowi banku?

Baza ta pomaga klientowi starającemu się o produkt kredytowy w:

  • Otrzymaniu informacji, czy posiada historię kredytową w BIK.
  • Sprawdzeniu historii z okresu ostatnich 6 miesięcy.
  • Poznaniu oceny punktowej.
  • Kontrolowaniu przekazywania poprawnych danych do bazy.
  • Chronieniu przed bezprawnym wyłudzeniom kredytowym.
  • Otrzymywaniu informacji na temat ewentualnych zadłużeń.

Na podstawie tych danych banki potrafią przygotować najlepszą ofertę kredytową.

Dane przekazywane do Biura Informacji Kredytowej

Informacje, które znajdują się w BIK-u dotyczą wszystkich zobowiązań kredytowych zaciągniętych w bankach, SKOK-ach lub instytucjach pozabankowych. W wyciągu ujawnione są informacje na temat długów obsługiwanych terminowo, jak i tych z zaległościami.

Przechowywanie danych w BIK-u

Dane dotyczące zobowiązań spłacanych w terminie przekazywane są od momentu przekazania środków, do chwili całkowitej spłaty kredytu. Jeżeli klient wyraził zgodę na przekazywanie swoich danych po spłacie, to dane są udostępniane przez okres wskazany w podpisanej zgodzie. Mogą być one przekazywane wszelkim instytucjom finansowym bez wyrażonej zgody klienta przez okres 5 lat, pod warunkiem:

  • Zalegania w spłatach w terminie powyżej 60 dni.
  • Zaleganiu w ciągu kolejnych 30 dni od chwili powiadomienia kredytobiorcę o przekazaniu informacji o długu bez jego zgody.

Takie negatywne informacje utrudniają proces udzielenia jakiegokolwiek kredytu lub pożyczki. Klient posiada wtedy status nierzetelnego klienta banku.

Dlaczego warto dbać o pozytywny status klienta w BIK-u?

Dobra historia kredytowa pomaga w otrzymaniu szybszej decyzji kredytowej oraz lepszych warunków kredytowania. Brane jest tu pod uwagę regularne spłacanie zobowiązań klienta. Pozytywna historia w BIK-u może być świetnym argumentem w przeprowadzanych negocjacjach z udzielającym kredytu.

Polecamy również: Czym są stawki WIBOR i jak wpływają na wysokość kredytu? 

Komentarze (0)
Zostaw komentarz